středa 11. dubna 2007

Přihlášení a placení

V případě, že jste ve věku 14-19 let a máte zájem se zúčastnit tohoto English kempu, vyplňte přihlášku a zaneste ji nebo pošlete na adresu:
Knihkupectví Elim, Janáčkova 47, 397 01 Písek
Platba hotově: Knihkupectví Elim, Janáčkova 47, Písek
Platba na účet: č.ú. 1012040960/5500, var. symbol 72 + den + měsíc narození (např. 721403)
Pobyt je třeba uhradit nejpozději do 7. července 2007.
Student se považuje za přihlášeného odevzdáním přihlášky a zaplacením kempu.

Všem účastníkům zašleme potvrzovací dopis s podrobnými informacemi.